بیزایران چیست؟ چه می کند؟

بیزایران یک راهنمای جامع اطلاعات شهری است که در سال 1394 با پیاده سازی یک ایده، به وجود آمد و به این دلیل که اولین راهنما برای معرفی بهتر فروشگاه تان در کشورمان می باشد، نام آن بومی سازی شده و هرروز بر اطلاعات آن افزوده و اطلاعات قبلی به روز رسانی می شود.
در وب سایت بیزایران می توانید بدون صرف کم ترین هزینه ایی صاحب فروشگاه شوید. در کمتر از 1 دقیقه فروشگاه خود را ثبت و محصولات خود را عرضه کنید.

ثبـت رایگان فروشگاه