سلب مسئولیت

سلب مسئولیت

بیزیران تا جای ممکن بر آگهی‌های ارسالی توسط کاربران نظارت می‌کند ولی مسئولیتی در قبال صحت و سقم آگهی‌های ارسال شده تقبل نمی‌کند.